897 มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2563


รองผู้อำนวยการ ธงชัย พูลศิรเจริญกุล มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2563 จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)