892 การอบรมเชิงปฏิบัติการ อุปกรณ์ Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน


การอบรมเชิงปฏิบัติการ อุปกรณ์ Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน สพม.34 (กลุ่มดอยอ่างข่าง) โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ฝาง(CAT) ร่วมกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 15 กันยายน ·
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)