833 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ห้องสมุดมีชีวิต"


ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ห้องสมุดมีชีวิต" "รางวัลยอดนักอ่าน" กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน "สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อ่าน" เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)