810 ค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยาแห่งชาติฟ้าห่มปก บ้านน้ำรู ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)