767 นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา STAR STEMS


ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการศึกษา STAR STEMS สร้างพลเมืองดี​ วินัยเด่น​ 2019 “ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน” แก่คณะอนุกรรมการสภาปฏิรูปการศึกษาฯ​ ณ​ ห้องประชุมวายุภักษ์ ​ศูนย์ราชการเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)