748 การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA) ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 โดยวิทยากรคือ อาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สมป.สพฐ.
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)