664 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและรวบรวมสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิชัติการจัดทำและรวบรวมสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ทแอนท์สปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2562
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)