รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
99 สอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
[2018-04-09][อ่าน 262]
 
Trolltunga Norway
98 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
[2018-03-07][อ่าน 105]
 
Trolltunga Norway
97 รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
[2018-01-22][อ่าน 179]
 
Trolltunga Norway
96 MOE AWARDS ประเภทบุคลล
[2017-11-29][อ่าน 85]
 
Trolltunga Norway
95 การเยี่ยมชม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนแบบ STEM Education
[2017-10-10][อ่าน 77]
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 506]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
31
30
29
27
26
25
24
23
22
21

  ดาวน์โหลด
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
  กิจกรรมของโรงเรียน
446
รางวัลเยาวชนดีเด่น และ เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร รางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ นายนันทวัช นามแก้ว และ จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่
[2018-09-24][อ่าน 11 ]เข้าดูรายละเอียด
445
มอบเกียรติบ้ตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 3-11 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตบอลค่ายกองพันสัตว์ต่าง
[2018-09-24][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
444
การประเมินตรวจเยี่ยม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประเมินตรวจเยี่ยม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย สพม.34 วันที่ 19 กันยายน 2561
[2018-09-19][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
443
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561
การประชุมผู้บริหาร ครู ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-09-12][อ่าน 13 ]เข้าดูรายละเอียด
442
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.34 (เชียงใหม่ 3) ครั้งที่63
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3 วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-09-03][อ่าน 17 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34