• 1
  • 1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
206 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากศาลจังหวัดฝาง
[2019-09-09][อ่าน 16]
 
Trolltunga Norway
205 รางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
[2019-09-09][อ่าน 11]
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 122]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 237]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 84]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 118]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 211 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
764
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562
[2019-10-05][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
763
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 กันยายน 2562
[2019-09-28][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
762
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-19][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
761
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-09-19][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
760
มุฑิตาจิต ครูสวง วงษา
พิธีมุฑิตาจิต ครูสวง วงษา เนื่องในการเกษียณอายุราชการ บริเวณหน้าเสาธงใหญ่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23 กันยายน 2562
[2019-09-23][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)