รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
รางวัลสร้างสรรค์สิงแวดล้อมกับฮอนด้า โครงการตามรอยเท้าพ่อ
 
Trolltunga Norway
ชนะเลิศการประกวด นางสาวเชียงใหม่ปี 2558
 
Trolltunga Norway
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี 2557
 
             
 
Trolltunga Norway
ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนเเห่งชาติ Young Idon Contest ของจังหวัดเชียงใหม่
 
Trolltunga Norway
โรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับภาค
 
Trolltunga Norway
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2557
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

  ดาวน์โหลด
3
2
1
  กิจกรรมของโรงเรียน
25
วันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ
ส่วนราชการอำเภอฝาง และ ผกท.นศท.ลุ่มน้ำฝาง นศท.ลุ่มน้ำฝาง จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ประชามติรัฐธรรมนูญ ณ ศาลเจ้าฝาง และเดินขบวนไปที่โลตัสฝาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
[2016-06-24][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
24
ไหว้ครูศิลปะ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กลุ่มสาระศิลปศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
[2016-06-23][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
23
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดอบรมเรื่องกฏหมายในวันระพี
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้เรื่องกฏหมาย เนื่องในวัน ระพี ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก ในวันที่ 22 มิ.ย. 2559
[2016-06-22][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
22
สัสดีและผกท.นศท.ลุ่มน้ำฝางประชุมเตรียมงานเชิญชวนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สัสดีอำเภอฝาง และชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ประชุมเตรียมงานเชิญชวนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559
[2016-06-22][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
21
ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.34
สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.34 มาร่วมประชุมวางแผนการจัดการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
[2016-06-17][อ่าน 0 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34