1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 52 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
228 ชนะเลิศรางวัล คลิปวิดีโอ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน”
[2020-12-14][อ่าน 8]
 
Trolltunga Norway
227 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชาย ไม่จำกัดอายุ
[2020-11-21][อ่าน 10]
 
Trolltunga Norway
226 เกี่ยรติบัตรรางวัลการแข่งขันโครงงาน ในงานประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
[2020-12-07][อ่าน 13]
 
Trolltunga Norway
225 รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล
[2020-12-07][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
224 รางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL CHIANGMAI 2021 และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันในระดับภาค
[2020-11-07][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
223 นายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นร.รร.ฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
[2020-09-20][อ่าน 13]
 
Trolltunga Norway
222 การประกวดคลิปวีดีโอแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
[2020-10-16][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
221 รางวัลรองผู้อำนวยการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
[2020-09-05][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
220 รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร
[2020-09-28][อ่าน 16]
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม
ค้นหาภาพกิจกรรม

932 การประชุม OBEC QA โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
Trolltunga Norway
931 พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
Trolltunga Norway
930 อบรมนักเรียนเรื่องการทำปุ๋ยหมัก
Trolltunga Norway
929 อบรมค่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2563
Trolltunga Norway
928 ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Trolltunga Norway
927 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2563
Trolltunga Norway
926 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563
Trolltunga Norway
925 การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
Trolltunga Norway
924 กิจกรรมวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563
Trolltunga Norway
923 พิธีถวายบังคม และพิธีจัดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
Trolltunga Norway
922 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
Trolltunga Norway
921 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2/2563
Trolltunga Norway

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)