รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
99 สอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
[2018-04-09][อ่าน 192]
 
Trolltunga Norway
98 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
[2018-03-07][อ่าน 73]
 
Trolltunga Norway
97 รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
[2018-01-22][อ่าน 131]
 
Trolltunga Norway
96 MOE AWARDS ประเภทบุคลล
[2017-11-29][อ่าน 50]
 
Trolltunga Norway
95 การเยี่ยมชม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนแบบ STEM Education
[2017-10-10][อ่าน 49]
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 460]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
31
30
29
27
26
25
24
23
22
21

  ดาวน์โหลด
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
  กิจกรรมของโรงเรียน
442
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.34 (เชียงใหม่ 3) ครั้งที่63
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3 วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-09-03][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
441
ผู้บริหารและคณะครูตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน
ครูสุจินตา คำเงิน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน ในโรงเรียน วันที่ 28 สิงหาคม 2561
[2018-08-28][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
440
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในงานมีการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และ science show
[2018-08-22][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
439
จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment)
โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-16][อ่าน 11 ]เข้าดูรายละเอียด
438
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-14][อ่าน 31 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34