รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 101]
 
Trolltunga Norway
8 รางวัลการแข่งขันละครจีนที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
[2016-08-20][อ่าน 45]
 
Trolltunga Norway
7 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
[2016-08-16][อ่าน 42]
 
Trolltunga Norway
6 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
[2016-08-05][อ่าน 45]
 
Trolltunga Norway
5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 59]
 
Trolltunga Norway
4 ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
[2016-08-04][อ่าน 39]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

  ดาวน์โหลด
11
10
9
8
7
6
เพลงน้ำเงินชมพู[2016-06-27][อ่าน 10 ]
5
4
3
1
  กิจกรรมของโรงเรียน
124
มอบเกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตร นักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับประเทศ นายณัฐกุล รักราษฎร์. ม6/1
[2016-12-02][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
123
มอบทุนการศึกษา น้ำใจครูสู่ศิษย์ รอบที่2 และ ทุนคุณปุณณิศ สกลกิตติ
มอบทุนการศึกษา น้ำใจครูสู่ศิษย์ รอบที่2 และ ทุนคุณปุณณิศ สกลกิตติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
[2016-12-02][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
122
การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล สพป.ชม.เขต 3 (1 ธันวาคม 2559)
[2016-12-01][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
121
การประเมินการเตรียมความพร้อม
การประเมินการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-30][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
120
สอบพรีโควตา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดสอบพรีโควตา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-29][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34