• 1
  • 1
11 52

 
  รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 73]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 123]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 57]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 88]
 
Trolltunga Norway
200 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561
[2019-01-20][อ่าน 67]
 
Trolltunga Norway
199 ชนะเลิศ เปตองบุคคลหญิง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ
[2018-12-07][อ่าน 45]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
โครงสร้างชุมนุน[2019-04-05][อ่าน 146 ]

  ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 190 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
  กิจกรรมของโรงเรียน
706
นศท.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นศท.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักสงฆ์ดอยสันกู่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562
[2019-06-16][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
705
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ซึ่งมีคณะทำงานปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ตามแนวคิด STAR STEMS ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านสร้างพลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ในสภาการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรม ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมีพลเอก ดร.พหล สง่าเนตร เป็นประธานในพิธี
[2019-06-15][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
704
อบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
[2019-06-01][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
703
พิธีไหว้ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-13][อ่าน 10 ]เข้าดูรายละเอียด
702
กิจกรรมทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู และซ้อมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
[2019-06-12][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)