• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
11 52

 
  รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 24]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 12]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 27]
 
Trolltunga Norway
200 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561
[2019-01-20][อ่าน 20]
 
Trolltunga Norway
199 ชนะเลิศ เปตองบุคคลหญิง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ
[2018-12-07][อ่าน 11]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
32
31
30
29
27
26
25
24
23
22

  ดาวน์โหลด
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
  กิจกรรมของโรงเรียน
638
งานสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
งานสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนป่า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-20][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
637
คณะครูและนักเรียน จาก รร.ป่าซาง จ.ลำพูน มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ
คณะครูและนักเรียน จาก รร.ป่าซาง จ.ลำพูน มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-15][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
636
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก
[2019-02-14][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
635
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-14][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
634
ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62
จัดประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง
[2019-02-13][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ปฏิทินครู

ปฏิทินนักเรียน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34