ประกาศจากทางโรงเรียน ขอให้ข้าราชการครูทุกคนเข้าตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ. จากที่โรงเรียนได้คัดกรองไว้ โดยมีเงื่อนไขคือ 1.รหัสหลักสูตรที่มีเครื่องหมายขีดทับไว้ เป็นหลักสูตรที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 2. บางหลักสูตรที่มีการเขียนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คือเหมาะสมกับการเรียนรู้ของกลุ่มสาระนั้น ขอให้คณะครูเข้าไปตรวจสอบหลักสูตรและทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตามลิ้งค์ที่ให้มา
- รายชือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.(ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์)1
- รายชือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.(ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์)2
- รายชือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.(ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์)3
- รายชือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.(ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์)4
- รายชือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.(ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์)5
- รายชือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.(ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์)6
ท่านสามารถเข้าไปสมัครอบรมได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิ๊กสมัครอบรม --> http://training.obec.go.th/#/Login
 
  รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 341]
 
Trolltunga Norway
8 รางวัลการแข่งขันละครจีนที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
[2016-08-20][อ่าน 202]
 
Trolltunga Norway
7 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
[2016-08-16][อ่าน 171]
 
Trolltunga Norway
6 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
[2016-08-05][อ่าน 181]
 
Trolltunga Norway
5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 209]
 
Trolltunga Norway
4 ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
[2016-08-04][อ่าน 183]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

  ดาวน์โหลด
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
  กิจกรรมของโรงเรียน
200
การประกวดภาพยนต์สั้นคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัล การประกวดภาพยนต์สั้นคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กลุ่มสาระสังคมศึกษาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
[2017-03-07][อ่าน 40 ]เข้าดูรายละเอียด
199
นักเรียนที่ลงสมัครสภานักเรียนประจำปี 2560 ได้กล่าวหาเสียง หน้าเสาธงในนโยบายของพรรคตนเอง
นักเรียนที่ลงสมัครสภานักเรียนประจำปี 2560 ได้กล่าวหาเสียง หน้าเสาธงในนโยบายของพรรคตนเอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
[2017-03-07][อ่าน 22 ]เข้าดูรายละเอียด
198
การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
[2017-03-03][อ่าน 28 ]เข้าดูรายละเอียด
197
โครงการอบรม กิจกรรมเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมนักเรียน
โครงการอบรม กิจกรรมเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2560 โดยฝ่ายกิจการนักเรียน
[2017-03-03][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
196
โครการทักศนศึกษา ค่ายทักษะชีวิต ใกล้ชิดคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครการทักศนศึกษา ค่ายทักษะชีวิต ใกล้ชิดคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2560
[2017-02-26][อ่าน 37 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34