• 1
  • 1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
204 ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
[2019-02-08][อ่าน 97]
 
Trolltunga Norway
203 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
[2019-02-06][อ่าน 192]
 
Trolltunga Norway
202 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
[2019-02-07][อ่าน 74]
 
Trolltunga Norway
201 รางวัลเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่
[2019-01-26][อ่าน 99]
 
Trolltunga Norway
200 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561
[2019-01-20][อ่าน 92]
 
Trolltunga Norway
199 ชนะเลิศ เปตองบุคคลหญิง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ
[2018-12-07][อ่าน 56]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 194 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
738
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
[2019-08-14][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
737
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
นเอกกิดากร จันทรา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคณะจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ประชุมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-08-13][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
736
ร่วมพิธี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2019-08-12][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
735
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กับหน่วยงานอำเภอฝาง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเ่รียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2019-08-12][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
734
รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562
[2019-08-07][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)