1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
214 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนัก 63-68 กก. ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์"
[2020-01-25][อ่าน 4]
 
Trolltunga Norway
213 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับคำเมือง”
[2020-01-15][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
212 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563
[2020-01-11][อ่าน 3]
 
Trolltunga Norway
211 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชุคบอล ทีมหญิง รายการ Bangkok International Tchoukball Championships 2019 ครั้งที่ 2
[2019-12-22][อ่าน 6]
 
Trolltunga Norway
210 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชุคบอล ชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6
[2019-11-17][อ่าน 3]
 
Trolltunga Norway
209 นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา STAR STEMS ร้างพลเมืองดี​ วินัยเด่น​ 2019
[2019-10-29][อ่าน 3]
 
Trolltunga Norway
208 รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
[2019-09-20][อ่าน 4]
 
Trolltunga Norway
207 รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์
[2019-09-28][อ่าน 9]
 
Trolltunga Norway
206 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากศาลจังหวัดฝาง
[2019-09-09][อ่าน 51]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 381 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
893
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดระดับอำเภอ
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดระดับอำเภอ รุ่นที่ 6 อำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
[2020-09-23][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
892
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อุปกรณ์ Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อุปกรณ์ Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน สพม.34 (กลุ่มดอยอ่างข่าง) โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ฝาง(CAT) ร่วมกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 15 กันยายน ·
[2020-09-15][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
891
การมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีสันติวิธี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ การมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีสันติวิธี ในวันที่ 15 กันยายน 2563
[2020-09-15][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
890
จัดอบรม​ พัฒนา​นักเรียนให้มีภาวะผู้นำ​ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์​ จัดอบรม​ พัฒนา​นักเรียนให้มีภาวะผู้นำ​ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 ก้นยายน 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-12][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
889
ศูนย์ HCEC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มีการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่เขต 3
ศูนย์ HCEC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มีการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-12][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)