รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
9 To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
[2016-08-27][อ่าน 128]
 
Trolltunga Norway
8 รางวัลการแข่งขันละครจีนที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
[2016-08-20][อ่าน 66]
 
Trolltunga Norway
7 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
[2016-08-16][อ่าน 61]
 
Trolltunga Norway
6 ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
[2016-08-05][อ่าน 60]
 
Trolltunga Norway
5 โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558
[2016-07-27][อ่าน 77]
 
Trolltunga Norway
4 ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
[2016-08-04][อ่าน 50]
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  ระบบสารสนเทศ
  ข่าวประกาศ
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

  ดาวน์โหลด
12
11
10
9
8
7
6
เพลงน้ำเงินชมพู[2016-06-27][อ่าน 10 ]
5
4
3
  กิจกรรมของโรงเรียน
154
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันครูอำเภอฝาง "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานวันครู ของอำเภอฝาง ณ อาคารจักรพรรดิ อบต.แม่สูน โดยมีพิธีทางศาสนา และการมอบราวัลสำหรับครู และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูของแต่ละโรงเรียน
[2017-01-16][อ่าน 3 ]เข้าดูรายละเอียด
153
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560
[2017-01-13][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
152
กีฬาเบญจมิตร นักเรียน ครั้งที่ 36
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตร นักเรียน ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา โดยมี โรงเรียนกลุ่มลุ่มน้ำฝางเข้าร่วมจาก เขตอำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ และ เชียงดาว
[2017-01-11][อ่าน 2 ]เข้าดูรายละเอียด
151
โครงการอบรม ฝึกซ้อม ภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัด โครงการอบรม ฝึกซ้อม คณะครู บุคลากร นักเรียน ในการรับมือ ภัยพิบัติ รูปแบบต่างๆ
[2017-01-10][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
150
โครงการ ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560 คณะสงฆ์อำเภอฝาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรม โครงการ ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-05][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


  ปฏิทินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34