1
11 52

 
รางวัลความภาคภูมิใจ
     
 
Trolltunga Norway
224 รางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL CHIANGMAI 2021 และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันในระดับภาค
[2020-11-07][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
223 นายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นร.รร.ฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
[2020-09-20][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
222 การประกวดคลิปวีดีโอแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
[2020-10-16][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
221 รางวัลรองผู้อำนวยการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
[2020-09-05][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
220 รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร
[2020-09-28][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
219 ประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีเชียงใหม่
[2020-10-22][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
218 ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
[2020-08-15][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
217 เกียรติบัตรนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
[2020-10-14][อ่าน 5]
 
Trolltunga Norway
216 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
[2020-07-29][อ่าน 5]
คลิปวีดีโอ

  ระบบสารสนเทศ
ข่าวประกาศ
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

ดาวน์โหลด
40
39
โครงสร้าง ชุมนุม[2019-02-28][อ่าน 400 ]
38
37
36
35
34
33
32
31
กิจกรรมของโรงเรียน
920
อบรมพัฒนาบุคลากร 2563
การอบรมพัฒนาบุคลากรผู้รับการบรรจุและย้ายเข้ามาใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
[2020-11-18][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
919
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
คณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ออกแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนพื้นที่บริการ อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-17][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
918
ผู้บริหารและ คณะครูจากโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ร่วมกันส่งครู ฤทธิไกล
ผู้บริหารและ คณะครูจากโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ร่วมกันส่งครู ฤทธิไกล ย้ายมารับราชการที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายประวัติ ผันผาย และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกีรยติยศ
[2020-11-16][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
917
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการคิดขั้นสูง
โครงการพัฒนาบุคลาการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการคิดขั้นสูง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2020-11-14][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
916
คณะผู้บริหารและครู ร่วมส่ง รองผู้อำนวยการจารุณี ณิลกำแหง
คณะผู้บริหารและครู ร่วมส่ง รองผู้อำนวยการจารุณี ณิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ไปรับแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
[2020-11-13][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด

  แผนที่อยู่โรงเรียน


ระบบบริหารงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)